Test Merkezi


Türkçe bölümüne bağlı olarak faaliyet yürüten en önemli ölçme ve değerlendirme merkezidir. Konu Tarama Sınavları(kuiz) hariç yıl içerisinde yapılan tüm imtihanlar bu merkez tarafından gerçekleşmektedir. Yeterlik sınavları başta olmak üzere sertifika ve öğretmen imtihanları da yine bu merkez tarafından yapılmaktadır. Test merkezi tarafından zamanında ve hatasız bir şekilde hazırlanan sorular ancak ilgili amirinin onayından sonra basılıp çoğaltılabilmektedir. Ayrıca soruların her sınıf için ayrı ayrı dosyalanması ve gözetmenlere teslim edilecek şekilde hazır hale getirilmesi test merkezinin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Her yıl bütün imtihanlar için sürekli farklı sorular hazırlayarak bölümün soru bankasını ve arşivini oluşturmak bu merkezin en önemli misyonudur. Gerçekleştirdiği bütün imtihanların dökümanlarını tutanaklarıyla birlikte hiç bir eksikliğe mahal vermeyecek şekilde paketleyip arşive teslim etmesi yine test merkezimizin en önemli sorumluluğudur.