Sistem


1.1. Dillər Məktəbinin İngilis dili şöbəsində keçirilən fənlər aşağıdakı

kimidir:

1.  L&S-Listening&Speaking

2.  R&W-Reading&Writing

3.  General English for Starters (7 weeks)

1.2. L&S-Listening&Speaking  və R&W-Reading&Writing  fənn daxili    

       qiymətləndirmənin faiz nisbətləri aşağıdakı kimidir:

-  Quiz/Assignment -20%

-  Performance 1+2 -10%

-  Midterm 30%

-  Final 40%

-  Attendance  + 5% (bonus-əlavə)*

*Tələbələr hər bir dərsdə 90%- dən  çox  iştirak  edərsə , həmin dərsdən aldığı qiymətin + 

 5% həcmi ümümi yekun balına əlavə edilir.

1.3.  General English for Starters

-  Written test  70%

-  Speaking  30%

1.4. Ümumi nəticə aşağıdakı faiz nəsbətlərinə görə hesablanır: 

-  Listening&Speaking (L&S):  45%  

-  Reading&Writing (R&W):  45%

-  Presenation Project (PP):  10%

1.5. Hər bir fənnin yekun imtahanında (Final Exam) tələb olunan minimal bal “34” baldır. Əks təqdirdə həmin fənnin 1 semestrlik ümumi nəticəsi “0” olaraq qəbul edilir.