Muaf Olma Durumu


Muaf Olma Durumu

 

Diller Okulu’nda okumak üzere gelen her öğrenci eğitim yılının başında “Türkçe Yeterlik Sınavı”na tabi tutulmaktadır. Bu sınavda başarı gösterenler Türkçe dersinden muaf sayılmakta; kalan öğrenciler ise eğitim yılı boyunca bu dersi almanın avantajını elde etmiş sayılmaktadır. Muaf olma durumu ile ilgili birkaç önemli mesele.

 

1.    TOMER ya da Uluslararası Türkçe Sınav Merkezlerinden sertifika sahibi tüm öğrencilerimiz Türkçe dersinden muaf sayılmaktadır.

2.    Eğitim yılının sonu itibariyle diğer ders durumları göz önünde bulundurmaksızın % 60 başarı gösteren her bir öğrenci Türkçe dersinden muaf sayılmaktadır. Başarısız olan öğrenciler ise muaf olamadıkları için bu dersten kalmış sayılırlar.

3.    Eğitim yılının sonu itibariyle Türkçe dersinden kalan öğrencilerin bu dersten muaf olmaları için kendilerine bir hak daha tanınmaktadır. Kalan öğrencilerimiz 1 aylık yaz okuluna katılıp sonunda yapılacak olan final imtihanında % 51 başarı göstermeleri gerekmektedir.