Final Exam Results 6


QAFQAZ UNİVERSİTETİ DİLLƏR MƏKTƏBİ 1-Cİ SEMESTR FİNAL VƏ YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ Coursebook Communication Writing Reading Results
          FİNAL PASS MARK FİNAL PASS MARK FİNAL PASS MARK FİNAL PASS MARK PASSED MARK NOT
401 D5 130109004 Ramil Paşayev 76 78 85 73 92 80 73 75 76 Passed the level
402 E7 130202025 Ramil Abbasov 70 79 66 72 60 70 57 65 73 Passed the level
403 E11 130216015 Ramin Əlisazadə 70 80 56 64 57 61 50 62 67 Passed the level
404 D3 130102006 Rauf Məmmədov 58 69 90 83 72 65 73 76 65 Passed the level
405 D4 130211010 Rauf Rəhimli 86 87 95 83 77 79 67 74 83 Passed the level
406 E1 130405036 Rəhim Əliyev 60 80 80 84 65 75 73 75 78 Passed the level
407 C1 130212017 Rəhimə XXX 82 85 94 85 78 81 67 78 83 Passed the level
408 E4 130217006 Rəhman Baxşəliyev 72 79 68 71 46 51 63 73 71 Passed the level
409 E5 130416015 Rəna Nağıyeva 62 72 67 76 72 77 50 61 73 Passed the level
410 C5 130108013 Rəşad Bayramov 66 72 76 79 76 76 70 76 77 Passed the level
411 D5 130107026 Rəşad Həsənli 72 79 83 72 75 74 70 74 75 Passed the level
412 E4 130406015 Rəşad Eyvazov 66 78 75 73 60 57 73 74 73 Passed the level
413 E5 130403021 Rəşad Yunusov 70 80 64 76 81 77 67 76 80 Passed the level
414 E3 130216016 Rəşid Quliyev 96 95 93 92 85 93 83 86 93 Passed the level
415 C7 130211006 Rəsul Rəsulzadə 64 71 76 81 89 83 70 79 79 Passed the level
416 D3 130216005 Rəvan Ağalarzadə 74 86 87 88 91 92 87 86 87 Passed the level
417 C4 130403040 Rəvanə Bəxtiyarova 72 79 77 75 80 81 67 78 81 Passed the level
418 D9 130108020 Roman Abdullazadə 64 70 81 67 80 78 50 65 71 Passed the level
419 E2 130403057 Röyal İmanov 72 84 73 75 77 82 77 76 72 Passed the level
420 C7 130407016 Rübabə Yusifli 80 84 70 74 97 86 77 79 82 Passed the level
421 D10 130407002 Rübay Səmədzadə 70 80 78 73 85 87 60 71 79 Passed the level
422 E11 130403029 Rufanə Ağayeva 40 61 51 59 59 62 50 62 63 Passed the level
423 E5 130105001 Rüfət Hüseynov 80 88 72 80 79 86 77 81 86 Passed the level
424 E9 130101022 Ruhanə Salahlı 42 62 63 72 46 48 57 63 63 Passed the level
425 D8 130107003 Ruslan Məmmədov 60 74 68 65 67 69 50 64 71 Passed the level
426 D4 130405011 Ruslan Qasımov 66 77 87 77 82 79 70 78 80 Passed the level
427 E5 130403034 Ruslan Azadov 44 63 52 62 51 60 43 58 63 Passed the level
428 E2 130211015 Rüstəm Rəşidov 78 84 75 75 87 86 80 80 84 Passed the level
429 D1 130109031 Rza Cəfərov 0 49 84 74 65 77 60 68 65 Passed the level
430 E14 130403048 Sabir Məmmədov 28 53 35 55 60 39 13 29 40 Failed the level
431 E8 130403036 Sabir Sadıqov 32 48 53 62 19 46 67 59 55 Make Up
432 E9 130106005 Sabir Kəsəmənli 86 85 72 84 73 75 70 79 83 Passed the level
433 C5 130407008 Şahanə Bəhlulzadə 62 71 72 76 87 79 47 66 75 Passed the level
434 E2 130406001 Şahbaz Rəhimova 68 80 65 75 63 72 53 62 75 Passed the level
435 D10 130405021 Şahrun Piriyeva 58 74 86 81 79 79 67 76 78 Passed the level
436 D7 130405016 Şamil Əhmədzadə 66 74 81 72 76 66 63 72 70 Passed the level
437 D10 130106012 Samir Rəcəbov 62 63 80 66 72 68 77 73 69 Passed the level
438 E14 130403031 Samirə Adgözəlova 30 57 50 61 45 54 63 65 62 Passed the level
439 E16 130408007 Samirə Ələkbərova 52 67 67 67 67 76 50 60 70 Passed the level
440 D9 130102016 Sara Cavadlı 62 70 83 74 75 70 63 62 71 Passed the level
441 D2 130408002 Sara Rəhimli 72 79 66 60 75 71 80 75 73 Passed the level
442 E8 130414014 Savat İsrayılzadə 44 63 53 70 49 59 43 52 63 Passed the level
443 D10 130406011 Şaxanım Yusibova 48 61 60 61 71 76 67 66 65 Passed the level
444 D3 130105002 Səbinə Abbasova 84 84 83 78 85 81 63 73 80 Passed the level
445 E5 130406004 Səbinə Abdurahmanova 60 77 71 73 68 78 60 76 78 Passed the level
446 E3 130109002 Səbinə Qazıyeva 84 86 77 81 77 83 80 77 82 Passed the level
447 C5 130408006 Səbuhi Əzizov 56 61 62 63 67 72 37 54 56 Make Up
448 D6 130217018 Sədrəddin Şıxılı 46 56 75 66 74 73 67 67 65 Passed the level
449 D2 130212019 Sədulla Xəlilov 80 85 72 68 68 78 67 80 78 Passed the level
450 D6 130403017 Şəfəq Vəliyeva 66 77 83 72 73 68 67 73 74 Passed the level
451 E17 130414010 Şəfəq Nəsirova 44 55 60 56 47 50 50 55 58 Make Up
452 D6 130403050 Şəfiqə Qasımzadə 70 79 83 73 85 85 83 85 82 Passed the level
453 D4 130216014 Səftər Nəsibli 64 71 71 62 82 74 70 68 70 Passed the level
454 E2 130214006 Səftər Quliyev 78 89 71 80 61 75 90 86 85 Passed the level
455 E16 130411006 Şəhla Qurbanova 54 73 66 70 76 80 67 66 71 Passed the level
456 D8 130405012 Səidə Məmmədzadə 56 67 87 83 73 74 50 69 72 Passed the level
457 D2 130406002 Səidə Mənsimova 70 76 93 80 78 79 73 76 77 Passed the level
458 E8 130411001 Səidə Səlimli 42 62 51 65 54 67 40 57 63 Passed the level
459 E17 130416007 Səidə Məmmədzadə 76 84 50 67 85 88 70 75 80 Passed the level
460 D6 130406007 Səkinə Hacıyeva 72 81 85 77 80 87 87 89 83 Passed the level
461 C1 130212005 Səlimə Bədəlova 88 89 78 81 81 84 73 81 85 Passed the level
462 D7 130405026 Səma Səltənət Məmmədli 58 64 73 64 68 68 67 70 69 Passed the level
463 E1 130201014 Şəmistan  Tağıyev 74 85 75 83 69 72 60 70 78 Passed the level
464 D7 130414003 Səmra Hüseynova 52 59 82 73 68 62 53 60 66 Passed the level
465 D8 130407021 Səmral Tahirli 56 73 84 77 87 79 57 68 75 Passed the level
466 C1 130212016 Şəms Məmmədli 84 90 77 81 95 91 67 81 88 Passed the level
467 E13 130302004 Şəms Hacıyeva 76 87 61 76 72 78 37 58 78 Passed the level
468 E9 130217002 Sənan Rəşidli 58 77 58 75 83 86 60 70 77 Passed the level
469 E15 130106006 Sənani Rəcəbov 70 80 53 59 63 64 67 68 62 Passed the level
470 D10 130101008 Serqey Kobotov 46 56 77 73 49 66 50 60 66 Passed the level
471 D4 130212002 Sərxan Tağıyev 62 79 79 76 88 80 83 82 80 Passed the level
472 E17 130403014 Sevda Hüseynova 38 55 48 54 44 55 37 52 58 Make Up
473 C2 130201003 Sevil Daşdəmirova 54 71 80 76 82 81 70 82 78 Passed the level
474 E10 130414013 Sevil Camalova 64 71 51 62 80 77 60 58 69 Passed the level
475 E10 130406003 Sevinc Əsədli 68 70 49 63 74 75 50 58 67 Passed the level
476 E1 130203014 Sevinc Məmişova 74 84 72 77 76 86 80 82 80 Passed the level
477 E11 130101028 Səxavət Əliyev 46 62 61 60 40 52 37 56 57 Make Up
478 C5 130109012 Seymur Quliyev 68 76 72 77 92 85 63 79 80 Passed the level
479 D9 130213017 Seymur Həmidov 46 55 70 63 74 55 57 62 62 Passed the level
480 E8 130411002 Səyyarə Devrişova 68 73 52 59 36 62 47 57 64 Passed the level
481 D1 130216011 Simnar Paşazadə 76 84 90 72 63 70 70 78 78 Passed the level
482 E15 130302024 Şıxəli Ağayev 38 46 49 49 26 44 43 57 44 Failed the level
483 E3 130408015 Siyarə Xəlilova 74 81 71 78 83 82 63 73 80 Passed the level
484 D3 130213002 Şövkət Quliyeva 48 68 80 79 73 76 73 79 75 Passed the level
485 E13 130414005 Suğraxanım Kazımzadə 40 66 63 71 87 87 53 64 73 Passed the level
486 E8 130411013 Şükufə Həşimova 42 56 52 61 66 69 47 50 61 Passed the level
487 E6 130217001 Süleyman Məhərrəmzadə 42 70 59 74 60 74 63 67 73 Passed the level
488 D8 130403025 Süsən Rüstəmli 74 82 76 71 81 76 67 71 78 Passed the level
489 D1 130109019 Süsəngül Bayramova 82 86 85 82 72 80 77 78 82 Passed the level
490 C5 130101015 Tahir Ağazadə 58 64 56 57 58 65 63 76 66 Passed the level
491 E9 130107029 Tahir Əliyev 28 66 71 81 78 82 73 77 78 Passed the level
492 E10 130414015 Tahirə Qəhrəmanova 66 77 73 76 82 78 67 70 77 Passed the level
493 C7 130211009 Tamerlan Sultanov 56 74 86 75 75 78 60 77 78 Passed the level
494 E4 130403056 Tamerlan Tahirov 48 66 57 70 76 69 53 66 70 Passed the level
495 E1 130211007 Taryel Qurbanov 54 75 71 74 84 74 77 75 75 Passed the level
496 C3 130101006 Təbriz İsgəndərov 62 75 81 82 98 86 73 80 82 Passed the level
497 E4 130403053 Təbriz Xanəliyev 46 65 73 71 76 73 73 73 71 Passed the level
498 C3 130105015 Tellər Quluzadə 72 81 81 77 92 90 80 85 84 Passed the level
499 D6 130216002 Telli Abdullayeva 70 75 86 79 84 89 63 74 81 Passed the level
500 C7 130211002 Təvəkkül Abdullayev 0 48 0 50 0 40 0 48 51 Make Up
501 E8 130405005 Teymur Dünyamalıyev 48 63 58 59 55 59 47 54 60 Passed the level
502 E4 130405032 Teymur Bağırzadə 72 80 65 73 54 58 50 61 70 Passed the level
503 C2 130214005 Tofiq Cəbiyev 78 83 94 91 93 89 80 89 88 Passed the level
504 C1 130216013 Toğrul Quliyev 68 80 78 79 88 84 60 78 82 Passed the level
505 C1 130108016 Toğrul Rəsulov 88 88 86 78 91 87 77 85 84 Passed the level
506 E10 130403047 Tünzalə Məmmədova 44 69 64 74 56 69 57 69 72 Passed the level
507 C5 130217008 Tural Dadaşov 44 63 75 75 94 82 57 69 73 Passed the level
508 E15 130411015 Tural Babayev 66 78 65 72 65 72 70 72 77 Passed the level
509 E18 130101035 Turan Mirəli 50 64 41 49 30 47 40 48 48 Failed the level
510 E17 130403011 Turan Ağazadə 56 60 61 58 54 60 43 58 63 Passed the level
511 C5 120414026 Türkan Bəhmənli 20 33 0 31 30 37 0 22 28 Failed the level
512 E13 130416017 Türkan İbadova 42 64 35 51 49 65 #N/A #N/A #N/A #N/A
513 D10 130213028 Turqut Əsədov 68 77 79 75 71 79 63 71 77 Passed the level
514 C6 130302020 Ülkər Əhmədzadə 70 79 88 82 72 71 73 77 79 Passed the level
515 D5 130405024 Ülkər Əhmədzadə 70 74 77 77 80 71 67 69 72 Passed the level
516 E11 130406024 Ülkər İslamova 66 81 61 70 72 78 60 76 76 Passed the level
517 E2 130109001 Ülkər Ağazadə 80 88 81 89 83 85 80 86 86 Passed the level
518 D7 130109011 Ülvi Nəsirli 60 71 70 62 66 62 43 56 65 Passed the level
519 D10 130212018 Ülvi Muradzadə 66 77 81 75 70 73 73 81 76 Passed the level
520 D8 130109017 Ülvi Salehli 86 84 73 70 85 76 63 74 78 Passed the level
521 D1 130214008 Ülvi Əsgərov 84 86 86 77 80 87 80 85 84 Passed the level
522 E11 130302019 Ülvi Bayramov 54 71 66 66 42 54 60 57 57 Make Up
523 E10 130217010 Ülvi Əndəlifli 58 71 56 63 53 56 53 61 64 Passed the level
524 E4 130109023 Ülvi Əlili 50 74 46 65 88 77 67 68 74 Passed the level
525 E10 130405008 Ülvi Ocaqlı 74 87 85 86 74 80 87 86 86 Passed the level
526 C7 120405018 Ülvi  Əşrəfli 0 10 0 13 0 7 0 10 0 Failed the level
527 E16 130411012 Ülviyyə Məhərrəmova 62 80 64 74 87 89 60 67 80 Passed the level
528 D9 130405037 Ümbül Xocayeva 58 68 78 63 78 72 80 75 70 Passed the level
529 C3 130102021 Ümid Babayev 68 78 75 75 79 83 0 47 73 Passed the level
530 D3 130212003 Üzeyir Səfərli 78 88 82 77 73 81 83 83 83 Passed the level
531 E6 130213007 Vahab Vəliyev 68 81 65 80 60 78 87 84 82 Passed the level
532 E12 130106011 Valeh Abdullayev 42 67 56 66 82 75 60 68 71 Passed the level
533 E9 130405027 Validə İsayeva 76 85 70 84 71 77 43 63 79 Passed the level
534 E8 130403038 Validə Yusifzadə 84 84 61 76 78 75 80 76 80 Passed the level
535 E14 130102017 Vasif Cavadlı 58 73 70 72 68 74 60 67 72 Passed the level
536 E7 130406020 Vətəngül Aslanova 68 81 63 69 57 61 70 77 74 Passed the level
537 D6 130217012 Vüqar Abbasov 70 77 73 68 82 84 70 71 75 Passed the level
538 E3 130405002 Vüqar Mehdiyev 46 66 67 69 77 73 77 72 70 Passed the level
539 E2 130217019 Vüqar Babacan 58 79 66 75 91 91 80 80 81 Passed the level
540 E1 130202016 Vüqar Əliyev 68 80 77 84 67 80 73 81 81 Passed the level
541 C5 130102004 Vüsal Tağıyev 84 86 81 81 76 81 77 85 75 Passed the level
542 C6 130109028 Vüsal Bağırov 66 73 75 70 74 76 60 75 76 Passed the level
543 C4 130108010 Vüsal Abbaszadə 76 85 78 77 85 76 63 78 82 Passed the level
544 D4 130216012 Vüsal Əliyev 86 88 91 78 81 85 70 72 81 Passed the level
545 E15 130414008 Vüsalə Məhərrəmova 48 62 63 73 83 79 43 61 71 Passed the level
546 E2 130102029 Xalid Xanlarov 78 87 68 77 86 84 77 74 82 Passed the level
547 D10 130406008 Xanım Qəhrəmanova 46 66 61 65 69 69 70 67 69 Passed the level
548 C5 110409009 Xatirə Paşayeva 0 31 0 21 0 27 0 34 26 Failed the level
549 D5 130407017 Xədicə Qasımova 68 78 80 78 91 84 70 75 78 Passed the level
550 C5 120414007 Xədicə  Apbayeva 48 59 68 64 64 66 53 64 56 Make Up
551 D5 130101033 Xəyal Kazımlı 52 60 69 61 64 66 50 56 61 Passed the level
552 C3 130403009 Xəyalə İsmayılova 72 81 88 80 92 88 57 72 82 Passed the level
553 D5 130212008 Xəyalə Babayeva 78 81 81 78 93 81 73 79 79 Passed the level
554 E14 130213025 Xəyalə Novruzlu 64 77 61 74 60 65 50 63 72 Passed the level
555 E4 130408003 Xəyalə Ağarəhimli 66 78 67 74 83 81 83 81 80 Passed the level
556 E9 130217003 Xəzan Baxşalıyev 48 75 66 80 71 78 67 73 78 Passed the level
557 E8 130411007 Yasəmən Ağazadə 72 79 73 82 85 84 73 77 82 Passed the level
558 E13 130406016 Yeganə Məmmədova 58 77 74 78 63 78 57 70 77 Passed the level
559 E16 130102018 Yunis Rəhimov 34 62 60 60 33 54 50 62 60 Passed the level
560 D9 130201040 Yusif Suvarov 38 54 64 63 67 65 57 60 63 Passed the level
561 D6 130214013 Yusif Məmmədov 76 82 67 67 70 79 63 70 76 Passed the level
562 E10 130105014 Yutuk Erkan 90 92 65 79 77 80 67 76 84 Passed the level
563 E11 130403035 Zabitə Qurbanbəyli 48 69 60 62 54 55 43 55 64 Passed the level
564 D5 130403039 Zalxa Paşayeva 70 78 75 65 81 77 77 78 73 Passed the level
565 E2 130109024 Zəfər Verdiyev 68 82 56 73 77 74 73 80 78 Passed the level
566 D2 130416006 Zəri İsayeva 68 77 90 80 86 84 80 84 79 Passed the level
567 C3 130403044 Zərifə Kazımova 76 81 82 78 73 77 40 67 78 Passed the level
568 D9 130302003 Zərinə Hacıyeva 78 83 84 79 87 83 77 76 81 Passed the level
569 E17 130416019 Zeynəb Məmmədli 70 79 76 78 80 77 73 76 79 Passed the level
570 E8 130105021 Zeynep Oralel 46 51 51 63 60 58 57 56 58 Make Up
571 D10 130302017 Ziyadxan Qurbanlı 62 69 76 64 78 78 73 72 72 Passed the level
572 E17 130405023 Zöhrab Nəhmətov 58 69 61 69 35 48 83 72 67 Passed the level
573 D3 130406028 Zühal Güngör 62 73 79 78 72 78 63 65 72 Passed the level