Devamsızlıklar


Devamsızlıklar

 

Öğrencilerimizin derslere devam etmeleri zorunlu olmakla birlikte bazı özel durumlar göz önünde bulundurularak belli miktarda devamsızlık hakkı tanınmıştır. Her dönem için Türkçe dersinde öğrencilere verilen devamsızlık limiti almış olduğu dönemlik ders saatine(6 saat) göre % 25 olarak kararlaştırılmıştır. Bu da yaklaşık olarak 23 saate tekabül etmektedir. Ayrıca derse devamiyeti yüksek seviyede tutmak için öğrencilere devamsızlıktan belli bir puan verilmektedir. Her dönem için derse devamiyet puanı + % 5 olarak belirtilmiştir.

 

DEVAMSIZLIK

+ % 5

 

Devamsızlıklarla ilgili  bazı önemli hususlar:

  1. Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı imtihana katılamayan öğrenciler, hastahaneden getirecekleri rapor ve Diller Okulu’na müracaat edecekleri dilekçeyle kendilerine yeni bir sınav hakkı verilmektedir.
  2. Devamsızlık limitini aşanlar bir sonraki imtihanlara bırakılmamakta dolayısıyla öğrencinin girmediği sınavın notu da “0” olarak belirlenmektedir.
  3. Geçerli bir mazeret olmaksızındevamsızlık limitini aşan öğrencilerin ders durumu ne olursa olsun o dönemin Türkçe dersinden kalmış sayılmaktadır.