Əlaqə


 

 

 

 

Ünvan: Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh.,Həsən Əliyev küç., 120 AZ0102,Abşeron,Bakı,Azərbaycan
Telefon: +994 (12) 349 99 66/67 + (daxili nömrə)
Faks: Ümumi şöbə +994 (12) 349 99 90 /91
E-mail: info@beu.edu.az
URL: http://beu.edu.az

URL                  : http://www.sl.qu.edu.az