İmtihanlar


İmtihanlar 

 

Bir yıl boyunca Türkçe dersinden eğitim alacak olan öğrencilerimizin tabi tutuldukları imtihanlar ve puan durumlarını kısaca şöyle sıraalayabiliriz:

 

1. Yeterlik Sınavı: Diller Okulu’nda okumak üzere gelen bütün öğrencilerin katılmak zorunda oldukları bir imtihandır. Her yıl eylül ayının ilk haftasında yapılmakta ve öğrencilerimizin Türkçe dersinden muaf olup olmayacağının belirlendiği bir sınavdır. En düşük başarı notu % 60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca yaz okuluna kalan öğrenciler için de 1 aylık eğitimin sonunda kendilerine yine yeterlik imtihanı yapılmaktadır.

 

NOT: TOMER veya Uluslararası Türkçe Sınav Merkezlerinden sertifika alan öğrencilerimiz Türkçe dersinden muaf olduklarından dolayı bu imtihana katılma zorunlukları yoktur.  

 

2. Konu Tarama Sınavları(kuiz): Klasik sorulardan oluşan bu tür sınavlar her dönem için 2’şer tane yapılmaktadır. Ders hocaları tarafından hazırlanıp birim amirlerinin onayından geçtikten sonra yine ders hocaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Her dönemin ders ortalamasına katkısı % 20 olarak belirtilmiştir.

KONU TARAMA SINAVLARI               (Kuizler)

1

% 10

% 20

2

% 10

 

3. Ara Sınavları: Her dönem için 1’er tane yapılmakta olan bu sınavlar Türkçe Test Merkezi tarafından hazırlanıp gerçekleştirilmektedir. “Ders Kitabı” ve “Dinleme” şeklinde birbirinden ayrı 2 tane imtihandan oluşmaktadır. “Ders Kitabı” imtihanının dönemlik ders ortalamasına katkısı % 15, “Dinleme” imtihanınki ise % 10 olarak belirlenmiştir. Test şeklinde yapılan “Ders Kitabı” imtihanı, kitapta yer alan konulardan oluşmakta ve 50 soruluk bir sınavdır. “Dinleme” ise genelde 25-30 tane test sorusundan oluşmaktadır. Daha çok işlenen mevzularla ilgili mp3 ve videolardan ibaret bir imtihandır. Ara sınavların dönem ortalamasına olan katkısı toplam % 30’dur.

ARA SINAVLARI

1.Ders kitabı

% 20

 

% 30

2.Dinleme

% 10

 

4. Final İmtihanları: Her dönem için birer tane yapılmakta olan bu sınavlar da Türkçe Test Merkezi tarafından gerçekleştirilmektedir. “Ders Kitabı”, “Dinleme” ve “Konuşma” şeklinde birbirinden ayrı 3 imtihandan oluşmaktadır. “Ders Kitabı” imtihanın dönemlik ders ortalamasına katkısı % 20, “Dinleme” % 10 ve “Konuşma” imtihanınki ise yine % 10 olarak belirtilmiştir. “Ders Kitabı” ve “Dinleme” sınavlarının özellikleri “Ara Sınavları”ndaki ile aynıdır. Konuşma imtihanı ise her birinde 3’er tane konunun yer aldığı kartlardan oluşmaktadır. Tamamen Türkçe konuşmaktan ibaret olan bu sınavda süreyi(3 dakika) tam kullanmak, anlatım bütünlüğü, diksiyon, kelime teleffuzu vs. gibi kriterler göz önünde bulundurularak puan verilmektedir. Final imtihanlarının dönem ortalamasına katkısı toplam % 40 olarak belirtilmiştir.

FİNAL İMTİHANLARI

1.Ders kitabı

% 20

% 40

2.Dinleme

% 10

3.Konuşma

% 10

 

5. Performans: Yıl içerisinde öğrencilerimizin derslere aktif iştirak ederek göstermiş oldukları performansların değerlendirildiği bir puandır. Dönem sonu not ortalamasına % 10 etki edip ders hocaları tarafından verilmektedir. Ayrıca “Alıştırma Kitabı”nın tam ve eksiksiz bir şekilde öğrenci tarafından doldurulması da performans puanını etkilemektedir.

 

İMTİHANLAR VE PUAN TABLOSU

KONU TARAMA SINAVLARI               (Kuizler)

1

% 10

% 20

% 100

2

% 10

ARA SINAVLARI

1.Ders kitabı

% 20

% 30

2.Dinleme

% 10

FİNAL İMTİHANLARI

1.Ders kitabı

% 20

% 40

2.Dinleme

% 10

3.Konuşma

% 10

PERFORMANS

% 10

DEVAMSIZLIK

+ % 5

 

İmtihanlara İtiraz Hakkı: Yıl içerisinde yapılan imtihanlardan herhangi birinde öğrencilerimiz beklediği notu alamadığı takdirde Diller Okulu’na dilekçe ile itirazda bulunabilirler. Ancak bu itiraz hakkı, imtihanlar açıklandığı tarihten hemen sonraki ilk 3 iş günü içerisinde kullanılması gerekmektedir. Normal sürenin dışında yapılan itirazlar değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır.

Mazeret Sınavı: Değişik sebeplerden dolayı bazı öğrencilerimiz yapılan sınavlara iştirak etmedikleri görülmektedir. Daha sonraki bir tarihte kendileri için yeniden hazırlanan imtihana mazeret sınavı denir. Ancak geçerli mazeret(sağlık vs.) bildirenler bu sınava katılabilir. Bunun için de öğrencilerimizin dilekçeyle birlikte Diller Okulu’na müracaat etmeleri gerekmektedir. Belli bir sayıya ulaşıldıktan sonra mazeret sınavının yapılacağı tarih imtihandan önce ilan edilecektir. Mazeret sınavı, bütün derslerde aynı gün ve saatte yapılmaktadır.